CNLR > Prezentare > Resurse umane > Publicaţii > Fizică pentru grupele de performanţă - clasele VII - XII

Fizică pentru grupele de performanţă - clasele VII - XII

În acord cu Decizia MECT de înfiinţare a centrelor pentru tinerii capabili de performanţă, începând cu anul şcolar 2002-2003 funcţionează în toată ţara grupe de pregătire pe discipline de învăţământ cu un program special. Formate din elevi cu performanţe deosebite la disciplinele pentru care au optat, aceste grupe au impus şi elaborarea unor curriculum-uri adecvate.

Autori:
  prof. Agneta Anghel
  prof. univ. Simion Aştilean
  prof. Luminiţa Chicinaş
  prof. Carmen Coţop
  prof. dr. Călina Câmpean
  prof. Ionaş Micăluş
  prof. László Papp
  prof. Ioan Pop
  prof. Vasile Pop
  prof. Constantin Rus
  prof. univ. Simion Simion
  prof. Viorel Timar
  prof. Rodica Tomescu
  prof. dr. Corina Toma
  prof. Felicia Vălean

Editura Dacia 2003

(514 pag) ISBN 973-35-1727-5

10.2.2009 .