CNLR > Proiecte şi programe > 2016: Lansare portal educational eŞcoală.edu.ro

2016: Lansare portal educational eŞcoală.edu.ro

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, a implementat proiectul "eŞcoala", SMIS 4442, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar.

În cadrul proiectului au fost dezvoltate şi sunt disponibile online un set de aplicaţii software la care pot avea acces cadrele didactice şi elevii şi care pot fi sintetizate în două componente principale:
- portalul educaţional "eŞcoală" http://escoala.edu.ro, pentru a facilita informarea, comunicarea şi colaborarea la nivelul grupului de beneficiari implicaţi în proiect şi
- laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie şi biologie.

Portalul educaţional oferă utilizatorilor facilităţi de informare generală şi specifică. Laboratoarele virtuale de conţinut educaţional au fost dezvoltate pentru disciplinele din liceu şi din învăţământul profesional care necesită parte experimentală/practică (fizică, chimie, biologie). În cadrul acestor laboratoare virtuale, profesorii şi elevii din cadrul unităţii dumneavoastră de învăţământ au la dispoziţie o bibliotecă de experimente standard ce cuprinde: 37 experimente pentru chimie, 37 experimente pentru fizică şi 22 experimente pentru biologie.

Având în vedere cele menţionate anterior, vă rugăm să retransmiteţi informaţiile către cadrele didactice din unitatea dumneavoastră de învăţământ şi să vă asiguraţi că resursele dezvoltate în cadrul proiectului vor fi utilizate în continuare de către acestea în scopul creşterii calităţii procesului de predare în beneficiul elevilor.

18.4.2016 Florentina Danci.