Important

2018: Admitere la profilul bilingv engleză

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză pentru admiterea la clasele cu profil bilingv va avea loc miercuri, 16 mai 2018, începând cu ora 8:30.

Elevii vor fi prezenți în sălile din corpul B (Școala gimnazială), conform repartizării afișate la avizier, la ora 8:00, având asupra lor cartea de identitate sau o copie după certificatul de naștere. După proba scrisă, care durează o oră, elevii vor susține proba orală.

Repartiția pe săli este afișată la avizierul din curtea colegiului.

15.5.2018 Florentina Danci 2018 Admitere în învățământul liceal

2018, 30 martie: Mesaj pentru elevii participanți la olimpiadele naționale

Dragi elevi,

Olimpiadele școlare au fost și vor rămâne o modalitate de stimulare a gândirii și a creativității.
În acest context, Colegiul Național „Liviu Rebreanu" trăiește an de an emoția confruntării elitelor.

Umaniști sau realiști, toți aveți aceeași misiune, să demonstrați că sunteți foarte buni, chiar excepționali, în ceea ce faceți.
Indiferent de rezultatul pe care-l veți obține, nu încetați să visați la mai mult, continuați să urcați treptele valorice și să valorificați tot ceea ce ați dobândit alături de profesorii voștri.

Mult, mult succes!


Director,
prof. Susana Gălățan


Lista elevilor calificați la olimpiadele naționale

30.3.2018 Florentina Danci Olimpiade şi concursuri

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2018-2019

Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2018-2019, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița:

Secția română:

- 2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri

- 1 clasă step-by-step               * 25 locuri/clasă = 25 locuri

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 25 locuri/clasă = 25 locuri

 

PROGRAM ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE:

8-26 MARTIE 2018: LUNI - VINERI: ÎNTRE ORELE 8:00-18:00 (COMPLETARE ȘI VALIDARE CERERI ÎNSCRIERE)

DOSAR DE ÎNSCRIERE - CONȚINUT 

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:


1. locul de munca al parintelui sa fie in circumscriptia scolara a colegiului, dovedita cu adeverinta de la angajator.

Pentru elevi sectie germana:

2. sa provina dintr-o familie cu parinti sau bunici de etnie germana;

3. sa fi urmat gadinita cu limba de predare germana;

4. daca numarul de candidati depaseste planul de scolarizare ( 25 elevi / clasa ) se va sustine test de cunoastere a limbii germane.

 

Album foto: Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița - Școala primară


În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 1 - 23 martie.

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie.

Ordin 3.242/23 februarie 2018: Metodologie și calendar de înscriere copii în învățământ primar an școlar 2018-2019 

CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE pentru Municipiul Bistrița (sectorizare)

EVALUARE PSIHOSOMATICĂ - Unitățile/instituțiile în care se realizeaza evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, comisiile și programul de evaluare

28.2.2018 Florentina Danci Plan școlarizare

2018 Bacalaureat

Examenul de bacalaureat național - 2018 se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile Ordinului nr. 4792/2017 privind organizarea și deșfășurarea examenului de bacalaureat național - 2018

ORDIN nr. 5905/2016- modificarea Anexei 2 la ordinul MECTS nr. 5219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine

Bacalaureat 2018- sesiunea iunie-iulie:

 • 9 ianuarie-2 februarie 2018: Înscrierile candidaților pentru prima sesiune de bacalaureat;
 • 12-13 februarie 2018: Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
 • 14-15 februarie 2018: Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
 • 16, 19-20 februarie 2018: Proba de evaluare a competențelor digitale (proba D);
 • 21-22 februarie 2018: Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

 • 25 mai 2018, vineri: Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a 
 • 25 iunie 2018, luni: Proba de limba si literatura română - Ea)
 • 26 iunie 2018, marți: Proba de limba si literatura maternă - Eb)
 • 27 iunie 2018, miercuri: Proba obligatorie a profilului - Ec)
 • 28 iunie 2018, joi: Proba la alegere a profilului și specializării -Ed)
 • 4 iulie 2018 (până la ora 12:00): Afișare rezultate inițiale
 • 4 iulie 2018 (orele 12:00 - 16:00): Depunerea contestațiilor
 • 9 iulie 2018: Afișarea rezultatelor finale.

Modele de subiecte 2018

Subiecte și bareme 2017

Programe pentru examenul de Bacalaureat, valabile în anul 2018

Arhiva: BACALAUREAT 2017

30.10.2017 Florentina Danci Examene

2017, septembrie: Campania națională de prevenire a consumului de canabis #potaltfel!

În luna septembrie 2017, a fost lansată, printr-o conferinţă de presă, CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE CANABIS #potaltfel!
Campania va fi implementată, în perioada 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2018, și la

Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița.

Spotul campaniei #potaltfel! 


Comunicat de presa campania nationala POT ALTFEL!

Sinteza a datelor privind consumul de canabis în România 

29.9.2017 Florentina Danci EDUCATIV

2017, 11 septembrie: Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2017-2018

Dragi elevi, stimaţi părinţi, conducerea Colegiului Național "Liviu Rebreanu" alături de Consiliul Profesoral vă invită să participaţi la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2017-2018, luni, 11 septembrie 2017, ora 09:30, pe platoul din curtea Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa.
Elevii vor fi prezenţi la ora 09:00 în curtea Colegiului pentru organizare.

Mult succes în noul an școlar!

7.9.2017 Florentina Danci Anunturi

Structura anului şcolar 2017-2018

Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare şi se structurează în două semestre:

 • semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018), 
 • semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).


Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

 • vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018),
 • vacanţă intersemestrială (3 - 11 februarie 2018),
 • vacanţa de primăvară (31 martie - 10 aprilie 2018),
 • vacanţa de vară (16 iunie - 9 septembrie 2018).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.

Programul naţional „Şcoala altfel" are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel" nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

Ordin ministru 3382/24.02.2017 privind structură anului școlar 2017-2018 

1.9.2017 Florentina Danci Plan școlarizare

2017: Program înscrieri clasa a-IX-a - an școlar 2017-2018

PROGRAM ÎNSCRIERI LICEU:

 • joi - vineri (13-14 iulie 2017)  - 8:00-15:00
 • sâmbătă (15 iulie 2017)         - 9:00-13:00
 • luni (17 iulie 2017)                 - 8:00-15:00

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LICEU:

 • cerere înscriere - de la secretariatul unităţii;
 • copie certificat naştere şi copie buletin elev;
 • foaia matricolă;
 • adeverinţă cu rezultatele la evaluare naţională (media de admitere);
 • adeverinţă medic cu mențiunea „apt pentu şcoală".
12.7.2017 Florentina Danci Anunturi

2017 Evaluare națională - clasa a VIII-a

26 iunie 2017: REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017


Probele scrise încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu

Obiectele personale se lasa în sala de bagaje special amenajată în sala 25, etaj I,corp B.


TEL VERDE (telefon gratuit)

pentru sesizarea neregulilor apărute in organizarea si derularea

examenelor naționale:

0800801100


LEGISLAȚIE:

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionalepentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 vezi aici

Evaluare nationala 2017 - Modele de subiecte

9.1.2017 Florentina Danci Evaluare nationala - arhiva

2016: Concursul naţional "O activitate de succes în Școala Altfel"

Colegiul Național „Liviu Rebreanu" Bistrița participă la competiția națională "O activitate de succes în Școala Altfel" cu activitatea "Job Shadow Week". 

În evaluarea activităților propuse se  ține cont de informațiile din fișa de activitate (80%) și de numărul de voturi primite (20%). 

Pentru a susţine CNLR să câştige acest concurs, accesaţi pagina de votare a concursului de mai jos şi votaţi folosind o adresa de e-mail validă. 

PAGINA DE VOTARE 


Prezentarea activitatilor din cadrul săptămânii "Job Shadow Week" (ŞCOALA ALTFEL)

2016,18-22 aprilie: SCOALA ALTFEL în instanţă

24.5.2016 Florentina Danci EDUCATIV

2016,18-22 aprilie: SCOALA ALTFEL în instanţă

Cu ocazia programului „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun" derulat la nivelul unităţilor şcolare în perioada 18-22 aprilie 2016 şi în cadrul activităţilor preconizate a se desfăşura în baza „Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar", protocol încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii, colective de elevi din cadrul Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu", a Şcolii Gimnaziale nr.1, a Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga" şi a Liceului cu program sportiv din municipiul Bistriţa au vizitat Palatul de Justiţie însoţiţi de cadrele didactice, numărul acestora ajungând la peste 150 de vizitatori.


Totodată, aducem la cunoştinţă faptul că Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Judecătoria Bistriţa şi Serviciul de Probaţiune Teritorial BN, cu sprijinul unui procuror DIICOT şi a unui avocat din partea Baroului BN au realizat proiectul „Job Shadow Week" în parteneriat cu Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu" Bistriţa, în cadrul căruia un număr de 30 de liceeni au petrecut toată săptămâna alături de judecători, procurori, consilieri de probaţiune, avocaţi şi grefieri.
Elevii au avut posibilitatea de a cunoaşte detaliile acestor profesii, astfel încât cei implicaţi să poată să înţeleagă, la modul general, ce înseamnă responsabilitatea acestor funcţii, cu atât mai mult cu cât într-una din zile a fost organizată o vizită la Penitenciarul Bistriţa.


Proiectul a fost perceput ca un experiment juridic reuşit, mai ales că vineri, 22 aprilie 2016, a fost organizat un proces simulat într-un pseudo-dosar cu obiectul „trafic de droguri", ceea ce a suscitat interesul liceenilor prezenţi în sala de judecată ca asistenţă; acuzarea, apărarea şi completul de judecată au fost formate din grupuri mixte procuror DIICOT, avocat, judecător şi elevi, potrivit opţiunilor acestora din urmă, tinerii fiind foarte credibili în rolurile interpretate.

Activităţile educaţionale întreprinse s-au concentrat pe conştientizarea importanţei deprinderii cunoştinţelor elementare de drept şi a promovării unei culturi juridice menite să încurajeze, de la o vârstă fragedă, respectul faţă de lege, echitatea socială şi atitudinea civică.

(COMUNICAT din partea Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud)


PREZENTARE CNLR Job Shadow Week -un proiect CNLR 2016, derulat în perioada 18-22 aprilie 2016 

16.5.2016 Florentina Danci Proiecte şi programe

2016, 19 aprilie: Concursul interjudeţean STEPS TO MY FUTURE

Concursul este organizat de catre ISJ Arad în parteneriat cu ISJ Bistriţa-Năsăud şi îşi propune atragerea unui număr căt mai mare de elevi în activitatea de realizare a unui produs video sau de animaţie pentru descrierea unei profesii dintr-un anumit domeniu, în funcţie de specializarea şi specificul fiecarui liceu/colegiu implicat, pentru valorificarea potentialului fiecarei profesii şi pentru stimularea creativităţii elevilor.

Prezentare concurs STEPS TO MY FUTURE dedicat elevilor din clasele IX-XI


Rezultate concurs STEPS TO MY FUTURE  19 aprilie 2016:

Secţiunea învăţământ de masă:

Locul I Colegiul Naţional Liviu Rebreanu Bistriţa Năsăud - echipaj Cybernetic wolves

Locul II Liceul Tehnologic de Tursim şi Alimentaţie Arieşeni - echipaj Apuseni Team
Locul III Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu - echipaj Sava Tech
Menţiune I Liceul de Muzică Bistriţa Năsăud
Menţiune II Liceul Tehnologic Henri Coandă Arad - echipaj Autoplus 2016
Menţiune II Colegiul Naţional Liviu Rebreanu Bistriţa Năsăud - echipaj Oberlins
Meţiune III Colegiul de Industrie Alimentară Arad - echipaj Team IndAlim

Videoclipurile pot fi vizionate pe canalul Youtube Goodguidance.

Felicitări tuturor participanţilor şi câştigătorilor.


Videoclipurile realizate de catre elevii CNLR coordonati de consilierul educativ Creţ Alina si profesorii Gălăţan Suzana, Gălăţan Constantin, Candale Silviu şi Ilea Carmen:


13.5.2016 Florentina Danci EDUCATIV

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial 

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculum-ului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu din învățământul gimnazial - 5 aprilie 2016 


În contextul numeroaselor solicitări din partea cadrelor didactice, referitoare la prelungirea calendarului privind includerea în grupurile de lucru pentru elaborarea de programe școlare pentru nivelul gimnazial, conducerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis modificarea calendarului activităților de selecție a candidaților. Detalii în docuumentul ataşat.

Nota nr. 190/MCA/05.05.2016 referitoare la modificarea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu din învățământul gimnazial 

7.4.2016 Florentina Danci Anunturi

ORAR 2017-2018

23.9.2015 Florentina Danci