Important

Sprijin acordat de MEC în folosirea aplicațiilor utile activității didactice la distanță

Pentru cadrele didactice care doresc să participe la instruirea privind utilizarea eficientă a instrumentelor și aplicațiilor educaționale utile activității didactice la distanță, programul și modul de accesare al cursurilor este disponibil în link.   

19.3.2020 Marius Zăvoian Anunturi

Program cu publicul

Începând cu data de 17 martie 2020, ca măsură de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, Colegiul Național „Liviu Rebreanu" Bistrița suspendă programul cu publicul.
Eventualele solicitări pot fi transmise online, pe adresa de e-mail secretariat@cnlr.ro sau la numărul de telefon 0363/100.438.

Programul pentru problemele urgente, care necesită prezența obligatorie a persoanei deponente este de luni până vineri, între orele 8:00-14:00.

 

17.3.2020 Florentina Danci Anunturi

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2020-2021

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2020-2021, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița:

Secția română:

- 2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri

- 1 clasă step-by-step * 25 locuri/clasă = 25 locuri

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 25 locuri 


Înscrieri clasa pregătitoare:

În perioada 4 martie - 23 martie 2020, între orele 8:00-18:00 (de luni până joi) și 8:00-17:00(vineri) - completare și validare cereri de înscriere.

Conținut dosar de înscriere elev 


Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 și calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.277/17.02.2020


Ziua porților deschise la Școala primară a Colegiului Național Liviu Rebreanu" Bistrița : 28 februarie 2020

Pliant prezentare ofertă clasa pregătitoare CNLR Bistrița


Unitațile de învățământ și circumscripțiile școlare din Municipiul Bistrița pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021

Procedură specifică pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscriere

24.2.2020 Florentina Danci Plan școlarizare

2020: Bacalaureat

Sesiunea iunie - iulie 2020

 • 25-29 mai 2020: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 29 mai 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

Competențe lingvistice și digitale:

 • 9-10 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
 • 11-12 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
 • 15-17 iunie 2020: Evaluarea competențelor digitale-proba D
 • 18-19 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională-proba C
Probe scrise:
 • 22 iunie 2020: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
Rezultate:
 • 30 iunie 2020: Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -16,00)
 • 1-6 iulie 2020: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2020:    Afișarea rezultatelor finale 

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

 • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie).

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

14.10.2019 Florentina Danci Examene

2020: Evaluare națională - clasa a VIII-a

15 iunie 2020: Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020: Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020: Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie 2020: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie 2020: Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor


ORDIN nr.4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 ( Anexă la OMEN nr.4916/26.08.2019)

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2) din OMEN 4813/29.08.2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: 

http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/

14.10.2019 Florentina Danci Examene

2019-2020: BANI DE LICEU

Ministerul Educaţiei Naționale desfășoară de 14 ani Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care se acordă un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal.

Pentru elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar, a fost lansat portalul Bani de liceu, care, împreună cu forumul de discuţii dedicat acestui program naţional reprezintă mijloace de informare utile pe acest subiect.

IMPORTANT!

 

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea acestor sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

 


12.4.2019 Florentina Danci Programul social „Bani de liceu”

2019 Admitere în învățământul liceal

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

7.11.2018 Florentina Danci Examene

2019 Evaluare naționala la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ordinul ministrului Educației Naționale 4461 / 27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 

Potrivit documentelor mai sus menționate probele din cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 2018-2019, în intervalul 7 - 23 mai 2019.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.

 

Modele de subiecte

7.11.2018 Florentina Danci Examene

ORAR 2019-2020

23.9.2015 Florentina Danci

Ultimele articole

2020: Simulare Bacalaureat pentru clasa a XII-a

ORDIN MEC Nr. 3066/2020 din 20 ianuarie 2020 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020, şi pentru aprobarea calendarului acestoraSimulare examen național de Bacalaureat

CALENDAR simulare bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a:

 • 23 martie 2020: Proba de limba şi literatura română - proba E) a)
 • 24 martie 2020: Proba de limba şi literatura maternă - proba E) b)
 • 25 martie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E) c)
 • 26 martie 2020: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)
 • 3 aprilie 2020  : Afişarea rezultatelor

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele.

 Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de  trei ore (pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat. 

 • pentru clasa a VIII-a, programele de examen sunt disponibile aici, iar conţinuturile sunt publicate în anexa ordinului de ministru nr. 3.109/2018.
 • pentru clasele a XI-a și a XII-a este valabilă programa de Bacalaureat disponibilă aici, iar conținuturile sunt publicate în anexa menționată mai sus.

Subiectele din anul 2019, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate pe http://subiecte2019.edu.ro/2019/simulare/

Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru EN VIII, respectiv Bacalaureat. 

IMPORTANT! 

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

11.2.2020 Florentina Danci Examene

2020: Simulare evaluare națională pentru clasa a VIII-a

ORDIN MEC Nr. 3066/2020 din 20 ianuarie 2020 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020, şi pentru aprobarea calendarului acestora

CALENDAR simulare evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a:

 • 23 martie 2020: Limba şi literatura română
 • 24 martie 2020: Matematică
 • 25 martie 2020: Limba şi literatura maternă germană
 •   3 aprilie 2020: Comunicarea rezultatelor

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele.

 Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de  2 ore (pentru elevii din clasele a VIII-a), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat. 

 • pentru clasa a VIII-a, programele de examen sunt disponibile aici, iar conţinuturile sunt publicate în anexa ordinului de ministru nr. 3.109/2018.
 • pentru clasele a XI-a și a XII-a este valabilă programa de Bacalaureat disponibilă aici, iar conținuturile sunt publicate în anexa menționată mai sus.

Subiectele din anul 2019, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate la adresa http://subiecte2019.edu.ro/2019/simulare/

Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru EN VIII.

IMPORTANT! 

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

11.2.2020 Florentina Danci Examene