Important

2019, Bacalaureat - Proba C

PROBA C - AUDIO SI SCRIS - MIERCURI, 12 IUNIE 2019 - ORA 11:30 IN SALI

PROBA C - ORAL - JOI, 13 IUNIE 2019 


2019 Bacalaureat - Repartizare proba C - audio si scris - miercuri, 12 iunie 2019

SALA ESTE ACEIASI PT. AUDIO SI SCRIS, EXCEPTIE ELEVII DE LA LB. GERMANĂ ȘI LB. FRANCEZĂ CARE, DUPA PROBA AUDIO, SE MUTA ÎN SALA 25, ALĂTURI DE ELEVII CARE SUSȚIN PROBA LA LIMBA ENGLEZĂ.

PROBA C AUDIO - ÎNCEPE LA ORA 12:00 - DURATA 20 min.
PROBA C SCRIS - ÎNCEPE LA ORA 13:00 - DURATA 120 min.


2019 Bacalaureat - Repartizare proba C - oral - joi, 13 iunie 2019

11.6.2019 Florentina Danci 2019 Bacalaureat

2019, 16-17 mai: Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă engleză modernă pentru admiterea la clasele cu specializare bilingv va avea loc joi, 16 mai 2019, ora 8:30.

Elevii se vor prezenta în sălile din corpul B (școala gimnazială) conform repartizării afișate pe site/avizier, la ora 8:00, având asupra lor cartea de identitate sau o copie după certificatul de naștere.

După proba scrisă, care durează o oră, elevii vor susține proba orală conform repartizarii pe intervale orare in salile 39 si 42 din corpul B, etaj III.

Elevii vor fi prezenti mai devreme cu o jumatate de ora fata de ora programata. 

Repartizare elevi pe sali pentru proba scrisa

9.5.2019 Florentina Danci 2019 Admitere în învățământul liceal

2019 Admitere în învățământul liceal

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

7.11.2018 Florentina Danci Examene

2019 Evaluare naționala la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ordinul ministrului Educației Naționale 4461 / 27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 

Potrivit documentelor mai sus menționate probele din cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 2018-2019, în intervalul 7 - 23 mai 2019.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.

 

Modele de subiecte

7.11.2018 Florentina Danci Examene