Important

Înscrierea în clasa a IX-a, învățămănt liceal, an școlar 2020-2021

Depunerea dosarelor elevilor admiși la Colegiul Național „Liviu Rebreanu" Bistrița se face în perioada 13-20 iulie 2020, fără programare, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-15:00, în sala 10, parter.

Acte necesare pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a, an școlar 2020-2021

Cerere de înscriere

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

10.7.2020 Marius Zăvoian Anunturi

ANUNȚ - Program ridicare acte de studiu pentru absolvenții claselor a XII-a

 • LUNI-VINERI, orele 9-15: Ridicarea actelor de studiu pentru absolvenții claselor a XII-a 
3.7.2020 Florentina Danci Anunturi

2020: Bacalaureat - actualizare mai-iunie 2020

Rezultatele (înainte de contestații) pentru prima sesiune

Depunerea contestațiilor - instrucțiuni

Model cerere pentru contestație


Dosar de înscriere pentru bacalaureat 2020:

Elevii care participă la pregătirea pentru bacalaureat în cadrul școlii vor completa cererea de înscriere și o vor lăsa la poartă (intrare) Corp A. 

Dosar pentru echivalare copetențe lingvistice și digitale pentru recunoaștere probe cu rezultatele la examene internaționale/naționale),după caz:


Instructiuni completare cerere inscriere bacalaureat:

Cerere de înscriere Bacalaureat 2020 - Model completare date personale

XII A,B – forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul real, specializarea matematica-informatica intensiv

XII C - forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul real, specializarea stiinte ale naturii bilingv engleza

XII D-  forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul real, specializarea stiinte ale naturii

XII E-  forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul uman, specializarea stiinte sociale bilngv engleza

XII F - forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul uman, specializarea filologie intensiv franceza

XII G - forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul real, specializarea stiinte ale naturii, sectia germana

XII H - forma de invatamant: zi, filiera teoretica, profilul uman, specializarea filologie


ORDIN  Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional actualizat - text în vigoare începând cu data de 25 mai 2020

ORDIN nr.4307/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

ECHIVALARE COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE:

Ordinul 4341/27.05.2020 si Metodologia pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competentelor liongvistice si digitale - examenul de bacalaureat national 2020


 

ORDIN nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020


26.5.2020 Florentina Danci Examene

2020: Evaluare națională clasa a VIII-a - actualizare mai-iunie 2020

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ 2020, CENTRUL DE EXAMEN COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRIȚA

 

REZULTATE INIȚIALE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Eventualele contestatii se pot depune la Colegiul National "Liviu Rebreanu" Bistrita, in corpul A, parter, sala nr. 10 sau on-line, semnate, pe adresa de email secretariat@cnlr.ro
Cererea tip pentru depunerea contestatiei va fi semnata ata de candidat cat si de parinte/reprezentant legal.
Programul de depunere contestatii, valabil si pentru depunerea on-line, este urmatorul:
- in 22 iunie 2020, intre orele 16:00 - 19:00
- in 23 iunie 2020, intre orele 8:00 - 12:00
Atasat se gaseste cererea tip pentru depunerea contestatiei, in care este inclusa si declaratia tip.

Cerere tip pentru depunerea contestatiei la Evaluare Națională

 


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - 15 iunie 2020 - ORAR DE INTRARE ELEVI ÎN SĂLI (REPARTIZARE ÎN SĂLI)

MATEMATICĂ - 17 iunie 2020 - ORAR DE INTRARE ELEVI ÎN SĂLI (REPARTIZARE ÎN SĂLI)

LIMBA MATERNA GERMANA - 18 iunie 2020 - ORAR DE INTRARE ELEVI ÎN SĂLI (REPARTIZARE ÎN SĂLI)

Subiecte și bareme 

IMPORTANT: Intrarea elevilor nu mai este permisă după ora 8:30!

TRASEU ELEVI:

1)Intrarea laterală profesori (corp B): Elevii vor urca la etajul 2, se vor spăla pe mâini la baia fete de la etajul 2, își vor depozita bagajele în sala de bagaje de la etajul 2 (sala 30), apoi se vor deplasa în sălile de examen de la etajul 2 însoțiți de supraveghetori

2)Intrarea laterală elevi (corp B): Elevii se vor spăla pe mâini la baia băieți de la parter, își vor depozita bagajele în sala de bagaje de la parter (sala 5), apoi se vor deplasa în sălile de examen de la etajul 1 însoțiți de supraveghetori

3)Intrarea principală (corp B): Elevii se vor spăla pe mâini în baia pentru persoane cu dizabilități de la parter, vor depozita bagajele în sala de bagaje de la parter (sala 7), apoi se vor deplasa în sălile de examen de la etajul 1 însoțiți de supraveghetori.

FORMULAR CONSIMȚĂMÂNT PĂRINTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE ELEVULUI

REGULI PENTRU ELEVI ( DE CITIT ÎNAINTE DE EXAMEN):


Adresa ISJBN nr. 2998/29.05.2020- Precizari Evaluare Nationala

Adresa MEC 29747-Încheiere situatie școlară cls. a VIII-a și inscriere la Evaluare Natională 2020

ORDIN nr. 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale clasa a VIII-a 2020(inclusiv anexa Calendar EN2020)

ORDIN nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020

ANEXA 1 - Programe pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2019-2020

TESTE DE ANTRENAMENT pentru examenele naționale 2020


ORDIN nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

ORDIN nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ORDIN nr. 4.248/13.05.2020 modificare ordin 4.916/2019 ref. organizare și desfășurare Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020

Procedură nr. 26361/2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru  absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020. 

 

18.5.2020 Marius Zăvoian Examene

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

CICLUL PRIMAR

 • Secția română:

-  2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri;

- 1 clasă step-by-step * 25 locuri/clasă = 25 locuri;

 • Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 25 locuri/clasă = 25 locuri.

CICLUL GIMNAZIAL

 • Secția română:

-  3 clase învățământ tradițional;

 • Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional;

CICLUL LICEAL:

Secția română:

2 clase matematică-informatică, intensiv informatică - 56 locuri 

- 1 clasă științe ale naturii - 28 locuri

- 1 clasă științe ale naturii - bilingv engleză - 28 locuri

- 1 clasă științe sociale - bilingv engleză - 28 locuri

- 1 clasă filologie - 28 locuri

- 1 clasă filologie - intensiv franceză - 28 locuri

Secția germană:

- 1 clasă științele naturii - 28 locuri.

CNLR Bistrița - galerie foto campus școlar

18.5.2020 Florentina Danci Plan școlarizare

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2020-2021 ( calendar actualizat în mai 2020)

ORDIN Nr. 4244/2020 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 + Anexa 1 - Calendarul înscrierii în înv. primar 2020-2021

Principalele modificări/completări vizează aspecte procedurale și de calendar, după cum urmează:

1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

2. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali.

În situația în care copilul a frecventat grădinița în anul școlar curent, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul unității școlare (grădiniță). Unitatea de învățământ cu nivel preșcolar eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de către unitatea de învățământ se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.

În situația în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată CJRAE/CMBRAE, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate. În urma unei programări la sediul CJRAE/CMBRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de CMBRAE/CJRAE se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

După obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o trimită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare, inclusiv cu recomandarea înscrierii în clasa pregătitoare și declarația-tip pe proprie răspunde, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Aceste documente se vor transmite fie pe e-mail sau  prin poștă, fie se vor depune direct la unitatea de învățământ, după caz.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea–tip cu documentele transmise.

În situația în care părintele optează pentru depunerea cererii-tip și a documentelor de înscriere în clasa pregătitoare direct la unitatea de învățământ, validarea înscrierii se realizează de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, în prezența părintelui.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

a) prima etapă (8 - 20 iulie), în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare;

b) a doua etapă (21 - 31 iulie), în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/ISMB.

În perioada 1 - 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele care au stat la baza înscrierii în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic,  în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

15.5.2020 Florentina Danci Plan școlarizare

2020, martie - Programul EURO 200 pentru stimularea achiziționării de calculatoare de către elevi

„EURO 200” este un program național prin care elevii care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, conform HG 297/03.05.2018.

Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 pe care trimit pe adresa de e-mail a unității de învățământ secretariat@cnlr.ro până în data de 17 aprilie 2020.

 • Adresa MEN nr 355/DGI/28.02.2020 referitoare la derularea programului "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2020
 • Model cerere EURO200 (anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004)
 • Adresa MEC 91/7.04.2020 referitoare la depunerea cererilor EURO 200
 •  


  Hotărârea nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.294/2004 „EURO 200" este un program prin care elevii care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform HG 297/03.05.2018

  (Anexa1 din HG 225/2020 publicată mai sus conține CALENDARUL programului EURO 200)

  Legea 269_2004_privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

  Hotararea Guvernului nr. 1294/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare 1294/2004

   

  8.4.2020 Florentina Danci Proiecte şi programe

  2020, 6 aprilie: Anunț privind vacanța de primăvară

  Vacanța de Paște 2020 este programată, conform structurii anului scolar 2019-2020, in perioada 4 - 21 aprilie.

  Conform adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 88/RLB/02.04.2020, în perioada vacanței de primăvară, întreg personalul din învățământul preuniversitar va fi programat în concediu de odihnă.

   

  6.4.2020 Florentina Danci Anunturi

  Program cu publicul

  Începând cu data de 17 martie 2020, ca măsură de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, Colegiul Național „Liviu Rebreanu" Bistrița suspendă programul cu publicul.
  Eventualele solicitări pot fi transmise online, pe adresa de e-mail secretariat@cnlr.ro sau la numărul de telefon 0363/100.438.

  Programul pentru problemele urgente, care necesită prezența obligatorie a persoanei deponente este de luni până vineri, între orele 8:00-14:00.

   

  17.3.2020 Florentina Danci Anunturi

  2020: Bacalaureat (legislatia din 2019)

  Sesiunea iunie - iulie 2020

  • 25-29 mai 2020: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 29 mai 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

  Competențe lingvistice și digitale:

  • 9-10 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
  • 11-12 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
  • 15-17 iunie 2020: Evaluarea competențelor digitale-proba D
  • 18-19 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională-proba C
  Probe scrise:
  • 22 iunie 2020: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  Rezultate:
  • 30 iunie 2020: Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -16,00)
  • 1-6 iulie 2020: Rezolvarea contestațiilor
  • 7 iulie 2020:    Afișarea rezultatelor finale 

  Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

  • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie).

  Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

  14.10.2019 Florentina Danci Examene

  2020: Evaluare națională - clasa a VIII-a (legislatia din 2019)

  15 iunie 2020: Limba și literatura română - probă scrisă

  17 iunie 2020: Matematica - probă scrisă

  18 iunie 2020: Limba și literatura maternă - probă scrisă

  22 iunie 2020: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

  22 iunie 2020: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

  23-26 iunie 2020: Soluționarea contestațiilor

  27 iunie 2020: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor


  ORDIN nr.4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

  CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 ( Anexă la OMEN nr.4916/26.08.2019)

  Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

  Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

  Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2) din OMEN 4813/29.08.2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011.

  Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: 

  http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/

  14.10.2019 Florentina Danci Examene

  2019-2020: BANI DE LICEU

  Ministerul Educaţiei Naționale desfășoară de 14 ani Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care se acordă un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal.

  Pentru elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar, a fost lansat portalul Bani de liceu, care, împreună cu forumul de discuţii dedicat acestui program naţional reprezintă mijloace de informare utile pe acest subiect.

  IMPORTANT!

   

  Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea acestor sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

   


  12.4.2019 Florentina Danci Programul social „Bani de liceu”

  2019 Admitere în învățământul liceal

  Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020

  Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

  Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

  Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

  7.11.2018 Florentina Danci Examene

  2019 Evaluare naționala la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

  Ordinul ministrului Educației Naționale 4461 / 27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 

  Potrivit documentelor mai sus menționate probele din cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 2018-2019, în intervalul 7 - 23 mai 2019.

  Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

  Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).

  Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).

  Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.

   

  Modele de subiecte

  7.11.2018 Florentina Danci Examene

  ORAR 2019-2020

  23.9.2015 Florentina Danci

  Ultimele articole

  Centrul de documentare si informare

  www.citeste.ro -Cu peste 1.200 de titluri de carte în toate formatele electronice - ebook, audiobook, videobook, fișe de lucru -, citeste.ro este destinația ideală pentru orice copil sau adult care dorește să citească, să experimenteze, să-și satisfacă curiozitatea, să se perfecționeze.

  Platformă online din România care oferă acces la un număr  mare și  diversificat de titluri electronice noi, actuale și exclusive: de la atlase și enciclopedii electroniceNational Geographic, Dorling Kindersley, videobookuri Disney, materiale educaționale Macmillan Education, Maison des Langues, Oxford University Press, Harvard University Press , teste MENSA sau STEM, manuale și auxiliare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, până la ficțiune pentru copii și adulți, cele mai noi și mai căutate cărți ale momentului, literatură clasică, bestselleruri.

   

  19.6.2020 Florentina Danci Resurse educaționale
  deschise

  2020, 5 iunie: Listă beneficiari bursă de merit - semestrul II, 2019-2020

  2020, 5 iunie: Listă beneficiari bursă de merit - semestrul II, 2019-2020

  Contabilitate - program ridicare burse:

  Marți. miercuri (9-10 iunie 2020)   - clasa a XII-a - între orele 11:00-14:00

  Joi, vineri (11-12 iunie 2020) -  clasa a VIII-a  - între orele 11:00-14:00

  Luni-vineri (15-19 iunie 2020) - toate clasele - între orele 10:00-13:00

   

  5.6.2020 Florentina Danci Burse elevi

  2020, 31 mai: Echivalare proba de limba modernă pentru admitere la clasele bilingve

  Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă germană maternă pentru admiterea în clasa a IX-a, secția germană, va avea loc online, pe Zoom, în data de 10 iunie 2020, ora 11:30 și va dura 15 minute. Relații suplimentare se pot obține la secretariatul colegiului, telefon 0363/100438.


  În perioada 2-5 iunie 2020, absolvenții clasei a VIII-a de la CNLR Bistrița care doresc echivalarea probei de limba engleză modernă pentru admiterea la liceu, în clasele de engleză bilingv, cu media claselor V-VIII la limba engleză sau cu certificate/distincții la olimpiade naționale, vor trimite pe adresa evaluare2020@cnlr.ro, după caz, ANEXA A sau ANEXA B+DOVEZI (copie certificat/diploma olimpiada nationala), formulare sunt disponibile mai jos, completate și scanate.


  Actualizare 02 iunie 2020:

  Elevii care doresc să opteze pentru o clasă cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne (engleză sau franceză), vor depune în perioada 2-5 iunie 2020 cererea de echivalare a limbii moderne respective ( ANEXA A) la școala de proveniență iar fișa eliberată de școală se va depune la înscrierea elevului în clasa a IX-a. 

  (deoarece se folosește același formular - ANEXA A- și pentru biligv și pentru intensiv, cei care doresc echivalarea pentru intensiv  vor încercui cuvântul intensiv la completarea formularului)


  Documentul/documentele scanate se vor arhiva într-un folder denumit: Nume Prenume_adm9_2020

  (unde Nume Prenume se vor înlocui cu numele și toate prenumele elevului)


  Unitatea școlară va lista și înregistra fiecare cerere primită și va răspunde fiecarui email continand cerere de echivalare cu confirmare de primire. 

  Persoanele care nu au posibilitate de listare/trimitere pe email a cererii de echivalare se pot prezenta la Secretariatul CNLR după o programare prealabilă la telefon 0363/100438.

  Rezultatele echivalării probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţii.


  ANEXA A (cererea de echivalare a rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă) 

  ANEXA B (cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională sau a distincțiilor la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă cu proba de limba modernă pentru bilingv)

  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ( ANEXA 4 la OMEC nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, ordin actualizat la 26 mai 2020)

  Calendar probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă