Important

2020: Bacalaureat

Sesiunea iunie - iulie 2020

 • 25 - 29 mai 2020: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 29 mai 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 9 - 10 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 11 - 12 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 15 - 17 iunie 2020: Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 18 - 19 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 22 iunie 2020: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 30 iunie 2020: Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -16,00)
 • 1 - 6 iulie 2020: Rezolvarea contestațiilor
 • 7- iulie 2020:    Afișarea rezultatelor finale 

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

 • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie).

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

14.10.2019 Florentina Danci Examene

2020: Evaluare națională - clasa a VIII-a

15 iunie 2020: Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020: Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020: Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie 2020: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie 2020: Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor


ORDIN nr.4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 ( Anexă la OMEN nr.4916/26.08.2019)

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2) din OMEN 4813/29.08.2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: 

http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/

14.10.2019 Florentina Danci Examene

2019-2020: BANI DE LICEU

Ministerul Educaţiei Naționale desfășoară de 14 ani Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care se acordă un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal.

Pentru elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar, a fost lansat portalul Bani de liceu, care, împreună cu forumul de discuţii dedicat acestui program naţional reprezintă mijloace de informare utile pe acest subiect.

IMPORTANT!

 

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

 


12.4.2019 Florentina Danci Programul social „Bani de liceu”

2019 Admitere în învățământul liceal

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

7.11.2018 Florentina Danci Examene

2019 Evaluare naționala la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ordinul ministrului Educației Naționale 4461 / 27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 

Potrivit documentelor mai sus menționate probele din cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 2018-2019, în intervalul 7 - 23 mai 2019.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.

 

Modele de subiecte

7.11.2018 Florentina Danci Examene

ORAR 2019-2020

23.9.2015 Florentina Danci

Ultimele articole

2019, aprilie: The most significat change

„Cea mai importantă schimbare/The most significant change” competiție organizată în cadrul proiectului Erasmus+ I Am Not a Target!

Povestirea digitală câștigătoare, realizată de Ruxandra Burian și Rovana Bercheșan, clasa a IX a C, poate fi vizionată aici.

 

8.10.2019 Susana Galatan Erasmus+ 2018-2020
I am not a target

2019, 8 octombrie: eSafety - workshop cu părinții

Dragi părinți, dragi profesori

Vă invităm să participați la workshop-ul eSafety, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ I Am Not a Target. Ne propunem să abordăm împreună siguranța online a elevilor. Școala noastră intreprinde demersul de a obține eticheta eSafety, astfel că, implicarea voastră este importantă pentru noi.

Vă așteptăm cu drag, în data de 11 octombrie, ora 17, la biblioteca colegiului.

Echipa Erasmus+

Pentru a participa la workshop este necesar să vă înscrieți aici.

8.10.2019 Susana Galatan Erasmus+ 2018-2020
I am not a target