CNLR > Examene > Arhiva - examene > Admitere în învăţământul liceal - arhiva > Admitere în învățământul liceal 2017

Admitere în învățământul liceal 2017

ADMITEREA LA PROFIL BILINGV:

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză pentru clasele cu profil bilingv va avea loc în data de 25 mai 2017, de la ora 8:00.

Elevii vor fi prezenți în săli la ora 7:45 având asupra lor cartea de identitate. După proba scrisă, care durează o oră, elevii vor susține proba orală.

Repartiția pe săli se va afișa miercuri, 24 mai 2017.

2017: Model subiect limba engleză pentru admiterea la secția bilingv engleză din cadrul CNLR Bistrița


LEGISLAȚIE:

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT:


 

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 și cu modul de calcul al mediei de admitere, care fac parte integrantă din OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018.

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE la admitere în clasa a IX-a de liceu, an școlar 2017-2018

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE pentru participarea la probele de APTITUDINI sau la probele de verificare a cunoștințelor de LIMBĂ MODERNĂ sau MATERNĂ, an școlar 2017-2018

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

 

 

9.1.2017 Florentina Danci.