CNLR > Examene > 2018 Evaluare națională - clasa a VIII-a

2018 Evaluare națională - clasa a VIII-a

Rezultate Evaluare Națională 2018


11 iunie 2018: Limba şi literatura română - probă scrisă

13 iunie 2018: Matematica - probă scrisă

14 iunie 2018: Limba şi literatura maternă - probă scrisă


Probele scrise încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.


Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 cu modificările ulterioare, și ordinul nr. 4793/ 31.082017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII

Site dedicat: http://evaluare.edu.ro 


LEGISLAȚIE:

OMEN 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2018

Calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a 2018

30.10.2017 Florentina Danci.