CNLR > Examene > 2018 Evaluare națională - clasa a VIII-a

2018 Evaluare națională - clasa a VIII-a

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal. 

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 cu modificările ulterioare, și ordinul nr. 4793/ 31.082017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII

Site dedicat: http://evaluare.edu.ro 


LEGISLAȚIE:

OMEN 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2018

Calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a 2018

 

 

30.10.2017 Florentina Danci.