CNLR > Examene > 2018 Admitere în învățământul liceal > 2018: Admitere la profilul bilingv engleză

2018: Admitere la profilul bilingv engleză

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză pentru admiterea la clasele cu profil bilingv va avea loc miercuri, 16 mai 2018, începând cu ora 8:30.

Elevii vor fi prezenți în sălile din corpul B (Școala gimnazială), conform repartizării afișate la avizier, la ora 8:00, având asupra lor cartea de identitate sau o copie după certificatul de naștere. După proba scrisă, care durează o oră, elevii vor susține proba orală.

Repartiția pe săli este afișată la avizierul din curtea colegiului.

15.5.2018 Florentina Danci.