CNLR > Prezentare > Personalul CNLR

Personalul CNLR

În prezent în unitatea noastră de învăţământ îşi desfăşoară activitatea un număr de 81 profesori calificaţi, dintre care 63 titulari de post şi 18 detașați sau suplinitori calificaţi, 18 învăţători, 13 cadre didactice auxiliare şi 24 de angajati personal nedidactic.

Colegiul dispune de cabinete şi laboratoare de specialitate, dotate conform cerinţelor metodelor de predare moderne, materialele didactice fiind la îndemâna oricărui elev pentru a putea aprofunda în mod corespunzător materia inclusă în programa şcolară.

 

 

 

Echipa managerială:

Director:

prof. Gălățan Susana 

Directori adjuncţi:

prof. Manta Eugenia Dorina

prof. Griga Violeta

Lista nominală a personalului CNLR în anul şcolar 2016-2017

 

 

 

 

 

17.1.2011 Florentina Danci.