Chiş Silvius Ovidiu

1. Studii: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Specializarea Istorie

2. Grade didactice: Doctorat în Ştiinţe Istorice (2004)- gradul didactic I (2005)

3. Vechime în învăţământ: 11 ani

4. Responsabilităţi în şcoală: Responsabil cu formarea continuă ( din octombrie 2007)

5. Performanţe în specialitate: - la nivel naţional; menţiune la Olimpiada Naţională de Istorie 2007 (elev Ardelean Cristian)

- la nivel judeţean 2008: 1 loc I (cls. a XII-a), 1 menţiune (cls a X-a)

6. Dezvoltare profesională:

  • absolvent al cursurilor Şcolii Academice Postuniversitare Informatică Aplicată şi Progranare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (2004-2006)
  • absolvent al Cursului Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie (2006-2008)

7. Lista lucrărilor publicate:

1. „Cultul şarpelui Glykon în Imperiul Roman" în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (Alba Iulia), I, 1995, p. 97-102.

2. „Observaţii asupra stelelor funerare de la Potaissa" în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, III, 1997, p. 71-78.

3. „Observaţii asupra geografiei funerare în opera lui Vergiliu" în volumul Studii de istorie a Transilvaniei. Omagiu profesorului Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, 2000, p. 156-161.

4. „Geografia funerară în literatura şi filosofia epocii Principatului" în volumul Funeraria dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane (coordonator prof. Univ dr. Mihai Bărbulescu) , Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 217-250.

5. „Din simbolistica ascensiunii sufletului: Vânturile" în volumul Funeraria dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane (coordonator prof. Univ dr. Mihai Bărbulescu) , Cluj- Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 334-340

6. „Reprezentări ale vânătorii pe monumentele funerare din Dacia romană" în volumul Centu şi periferie.(lucrările colocviului naţional Bistriţa, 23-25 aprilie 2003), Cluj-Napoca, ed Accent, 2004, p. 64-70.

7. „Reprezentările lui Marsyas pe monumentele funerare din Dacia romană" în Revista Bistriţei, XVIII, 2004, p. 101-104.

8. „Monumentele funerare cu imaginea Sfinxului din Dacia romană" în Revista Bistriţei, XIX, 2005, p. 87-94.

9. „Geografia funerară în poezia epocii lui Augustus" în Revista Bistriţei, XX, 2006, p 103-110.

10.„Reprezentările Scyllei pe monumentele funerare din Dacia romană" în Arhiva Someşană, 2005.

11.„Imaginea morţii în inscripţiile versificate de pe monumentele funerare din Dacia romană" în Revista Ilustrată (editată de Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud), serie nouă, anul II (2005), nr. 3-4, p. 51-55.

12.„Obiceiuri funerare în lumea romană" în Anuarul Asociaţiei Profesorilor de Istorie-Clio (filiala judeţeană Bistriţa-Năsăud), I, 2006, p. 134-140.

13.„Obiceiurile funerare în lumea romană şi reflectarea lor în obiceiurile funerare româneşti" în Revista Ilustrată (editată de Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud), serie nouă, anul III (2006), nr. 5-6, p. 69-75.

14.„Monumentele funerare cu reprezentări ale lui Attis în Dacia romană" în volumul Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulecu oblata, editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007, p. 164-176.

11.2.2009 .