CNLR > Prezentare > Resurse umane > Publicaţii > Standard Template Library

Standard Template Library

Standard Template Library de Gălăţan ConstantinStandard Template Library sau STL, este o bibliotecă formată din clase container, algoritmi şi iteratori. Toate componentele STL sunt şabloane de clase sau şabloane de funcţii. Biblioteca STL este parte integrantă a C++ Standard Library. Aceasta din urmă, la rândul ei, extinde limbajul C++.

“C++. Introducere in Standard Template Library” prezintă pas cu pas, printr-o abordare graduală, toate instrumentele STL: containerele, algoritmii, iteratorii. Într-un un capitol special al cărţii, cititorul este ajutat să facă primii paşi în programarea generică, adică în programarea cu şabloane.
“C++. Introducere in Standard Template Library” include descrierea completă şi ilustrează modul de utilizare a următoarelor componente:

Containerele secvenţiale standard: vector, deque, list.
Containerele adaptoare: stack, queue, priority_queue, bitset.
Containerul secvenţial string, deşi nu este parte a STL.
Containerele asociative standard: set, multiset, map, multimap.
Iteratorii, clasele traits pentru iteratori, iteratorii adaptori.
Functorii predefiniţi. Functorii adaptori. Functori definiţi de programator.
Algoritmii. Toţi cei aproximativ 100 de algoritmi STL se dezvăluie pe rând.
Templates. Un capitolul special de iniţiere în programarea generică.

Lucrarea se recomandă tuturor celor care fac primii paşi în C++, dar şi elevilor, studenţilor, profesorilor şi tuturor celor care vor să aibă la indemâna un aide memoire dublat de un tutorial complet STL. Este greu de imaginat astăzi o aplicaţie C++ industrială, fără STL. De aceea, cartea poate constitui o referinţă şi un îndrumar util pentru programatorii profesionişti.

Autor: Gălăţan Constantin

Editura: ALL

(336 pagini) ISBN: 973-571-798-8

25.11.2008 Silviu Candale.