Bacalaureat 2014

REZULTATE FINALE BACALAUREAT 2014 :

Rezultate examen de bacalaureat 2014


PROBE SCRISE:

Repartizarea elevilor la fiecare proba va fi afisata doar la avizierul CNLR in ziua premergatoare fiecarei probe scrise!


REZULTATE:

Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A)

Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă germană(Proba B)

Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice (Proba C)

Rezultate la proba de evaluare a competenţelor digitale (Proba D)


REPARTIZARE ELEVI:

PROBA A - Repartizare candidati pe zile si ore (10-11 iunie 2014)

PROBA B - Repartizare candidati (11 iunie 2014)


REPARTIZARE ELEVI:

PROBA C - Repartizare candidati (LUNI, 23 iunie 2014) AUDIO SI SCRIS

PROBA C AUDIO (LUNI, 23 IUNIE 2014) - ELEVII VOR FI PREZENTI IN SALI LA ORA 11:30, PROBA INCEPE LA ORA 12:00(DURATA 20 min)
PROBA C SCRIS (LUNI, 23 IUNIE 2014) - ELEVII VOR FI PREZENTI IN SALI LA ORA 12:30, PROBA INCEPE LA ORA  13:00(DURATA 120 min.)

(SALA ESTE ACEIASI PT. AUDIO SI SCRIS, EXCEPTIE FRANCEZA SI GERMANA CARE PT SCRIS VOR MERGE IN SALA 24)


PROBA D - Repartizare candidati (16-19 iunie 2014)

Proba D va incepe in fiecare zi la ora 13:00; elevii vor fi prezenti in sali conform repartizarii afisate la ora 12:30.

 

 


MODELE DE SUBIECTE:

Modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2014

(Subiecte și modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2013)

 


LEGISLATIE:

Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2014

Calendarul examenului de bacalaureat 2014

Examenul de bacalaureat 2014 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.

 


PROGRAME ŞCOLARE:

 

Art.3. - (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(2) Se aprobă programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2014, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale (proba D) - Bacalaureat 2014

Programa de examen pentru limba şi lit. română (profil real, tehnologiv, vocaţional-cu excepţia profilului pedagogic) - Bacalaureat 2014

Programa de examen pentru limba şi lit. română (profil umanist, vocaţional - pedagogic) - Bacalaureat 2014

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

Programa de examen pentru disciplina MATEMATICĂ - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina FIZICĂ - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina CHIMIE - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina ECONOMIE - Bacalaureat 2013

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin.(2) și (3), valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010.

Programe de examen bacalaureat 2011 valabile la examenul de bacalaureat 2014

24.9.2013 Florentina Danci.