Bacalaureat 2016

 

Modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2016

Subiecte si bareme - Bacalaureat 2015

Subiecte si bareme - Simulare Bacalaureat 2016


OMECȘ nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat național - 2016

Anexa - Calendarul examenului de Bacalaureat 2016


OMECS nr. 5088/31.08.2015 pentru modificarea anexei nr.2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat


Examenul de bacalaureat național - 2016 se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat -2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.


Adresa MENCS Nr. 26686/4.02.2016 - PRECIZĂRI PRIVIND SUSȚINEREA de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, ÎN SESIUNILE ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

24.9.2015 Florentina Danci.