CNLR > Examene > Arhiva - examene > Evaluare nationala - arhiva > Evaluare Nationala 2016

Evaluare Nationala 2016

REZULTATE FINALE:

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2016 - CNLR BISTRITA - după contestaţii (site MENCS)

 


Subiectele si baremele se afiseaza in ziua fiecarei probe aici.


Probele scrise încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu

Obiectele personale se lasa la sala de bagaje special amenajata in sala 53-etaj I, corp B.

 


 

Modele de subiecte pentru Evaluare Naţională 2016


OMECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

Anexa - CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016


Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

24.9.2015 Florentina Danci.