CNLR > Prezentare > Viziune și misiune

Viziune și misiune

În cei peste 100 de ani în care în spaţiul  Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu" Bistriţa s-a învăţat şi s-a produs învăţare, ideea şi acţiunea educaţională au fost mereu înscrise în cele mai înalte coordonate culturale şi morale ale epocii. Un număr impresionant dintre absolvenţii şi profesorii şcolii au devenit personalităţi de seamă ale culturii naţionale şi universale. În egală măsură, munca de zi cu zi a elevilor şi profesorilor a determinat identitatea şi evoluţia şcolii, construind în permanenţă dimensiunile sale esenţiale: TRADIŢIE, PERFORMANŢĂ ŞI CALITATE.

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Colegiului Naţional „LIVIU REBREANU" la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel:

Viziunea CNLR constă în formarea prin educaţie a cetăţeanului modern, competent şi capabil să activeze în societatea actuală şi viitoare.

SAPERE  AUDE"

În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Colegiul Naţional „LIVIU REBREANU" urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii. De asemenea, din perspectiva unei tradiţii de excepţie, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării şi asumării de către elevi a unui sistem axiologic puternic, menit să îi sprijine şi să îi orienteze pe parcursul întregii vieţi, fundamentat pe cultură generală şi de specialitate şi pe asumare civică reală.

 

MISIUNE 

Misiunea CNLR este de a asigura pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi care să fie cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii. Fiecare elev este sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât devenirea lui socială şi profesională să se desfăşoare cu succes.

Serviciile educaţionale furnizate garantează accesul continuu la învăţare şi un mediu permisiv, moral şi democratic în relaţia cu profesorii, pentru a se forma competenţele necesare. CNLR este deschis dialogului cu comunitatea, realizează o educaţie multiculturală bazată pe toleranţă şi respect asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

 

 

4.10.2016 Florentina Danci.