CNLR > Examene > 2019 Evaluare națională - clasa a VIII-a

2019 Evaluare națională - clasa a VIII-a

18 iunie 2019: Limba și literatura română - probă scrisă
20 iunie 2019: Matematica - probă scrisă
21 iunie 2019: Limba și literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2019: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie 2019: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)
26-28 iunie 2019: Soluționarea contestațiilor
29 iunie 2019: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor


ORDIN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2018-2019 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015.

Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2) din OMEN 4813/29.08.2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

 

9.5.2019 Florentina Danci.