CNLR > Examene > 2019 Bacalaureat

2019 Bacalaureat

Sesiunea iunie - iulie 2019

 • 27 - 31 mai 2019: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 31 mai 2019: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 3 - 4 iunie 2019: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 5 - 6 iunie 2019: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 7, 10* - 11 iunie 2019: Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 12 - 13 iunie 2019: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 1 iulie 2019: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 2 iulie 2019: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 3 iulie 2019: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 4 iulie 2019: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 8 iulie 2019: Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 16,00)
 • 9 - 12 iulie 2019: Rezolvarea contestațiilor
 • 13 iulie 2019: Afișarea rezultatelor finale

 

 


ORDIN Nr.4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Ordine de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2019

11.6.2019 Florentina Danci.