CNLR > Examene > 2020: Evaluare națională - clasa a VIII-a (legislatia din 2019)

2020: Evaluare națională - clasa a VIII-a (legislatia din 2019)

15 iunie 2020: Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020: Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020: Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie 2020: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie 2020: Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor


ORDIN nr.4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 ( Anexă la OMEN nr.4916/26.08.2019)

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2) din OMEN 4813/29.08.2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: 

http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/

26.8.2020 Florentina Danci.