CNLR > Examene > 2020: Bacalaureat (legislatia din 2019)

2020: Bacalaureat (legislatia din 2019)

Sesiunea iunie - iulie 2020

 • 25-29 mai 2020: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 29 mai 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

Competențe lingvistice și digitale:

 • 9-10 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
 • 11-12 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
 • 15-17 iunie 2020: Evaluarea competențelor digitale-proba D
 • 18-19 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională-proba C
Probe scrise:
 • 22 iunie 2020: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
Rezultate:
 • 30 iunie 2020: Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -16,00)
 • 1-6 iulie 2020: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2020:    Afișarea rezultatelor finale 

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

 • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie).

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

26.8.2020 Florentina Danci.