CNLR > Examene > 2020: Evaluare națională - clasele II, IV, VI

2020: Evaluare națională - clasele II, IV, VI

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a Vl-a   - anul şcolar 2019-2020:

 

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

  • 11 mai 2020: Limba română & limba maternă (scris)
  • 12 mai 2020: Limba română & limba maternă (citit)
  • 13 mai 2020: Matematică
  • 14 mai 2020: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
  • 19 mai 2020: Limba română 
  • 20 mai 2020: Matematică 
  • 21 mai 2020: Limba maternă 

    3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a Vl-a - EN VI:

  • 27 mai 2020Limbă şi comunicare 
  • 28 mai 2020: Matematică şi știinţe ale naturii

       Modele de teste - clasa a VI-a

 


Cadru normativ: 

 

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților.

28.1.2020 Florentina Danci.