CNLR > Examene > 2020: Simulare evaluare națională pentru clasa a VIII-a

2020: Simulare evaluare națională pentru clasa a VIII-a

ORDIN MEC Nr. 3066/2020 din 20 ianuarie 2020 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020, şi pentru aprobarea calendarului acestora

CALENDAR simulare evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a:

  • 23 martie 2020: Limba şi literatura română
  • 24 martie 2020: Matematică
  • 25 martie 2020: Limba şi literatura maternă germană
  •   3 aprilie 2020: Comunicarea rezultatelor

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele.

 Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de  2 ore (pentru elevii din clasele a VIII-a), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat. 

  • pentru clasa a VIII-a, programele de examen sunt disponibile aici, iar conţinuturile sunt publicate în anexa ordinului de ministru nr. 3.109/2018.
  • pentru clasele a XI-a și a XII-a este valabilă programa de Bacalaureat disponibilă aici, iar conținuturile sunt publicate în anexa menționată mai sus.

Subiectele din anul 2019, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate la adresa http://subiecte2019.edu.ro/2019/simulare/

Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru EN VIII.

IMPORTANT! 

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

11.2.2020 Florentina Danci.