CNLR > Examene > 2020: Admitere în învățământul liceal și profesional - actualizare mai 2020 > 2020, 31 mai: Echivalare proba de limba modernă pentru admitere la clasele bilingve

2020, 31 mai: Echivalare proba de limba modernă pentru admitere la clasele bilingve

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă germană maternă pentru admiterea în clasa a IX-a, secția germană, va avea loc online, pe Zoom, în data de 10 iunie 2020, ora 11:30 și va dura 15 minute. Relații suplimentare se pot obține la secretariatul colegiului, telefon 0363/100438.


În perioada 2-5 iunie 2020, absolvenții clasei a VIII-a de la CNLR Bistrița care doresc echivalarea probei de limba engleză modernă pentru admiterea la liceu, în clasele de engleză bilingv, cu media claselor V-VIII la limba engleză sau cu certificate/distincții la olimpiade naționale, vor trimite pe adresa evaluare2020@cnlr.ro, după caz, ANEXA A sau ANEXA B+DOVEZI (copie certificat/diploma olimpiada nationala), formulare sunt disponibile mai jos, completate și scanate.


Actualizare 02 iunie 2020:

Elevii care doresc să opteze pentru o clasă cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne (engleză sau franceză), vor depune în perioada 2-5 iunie 2020 cererea de echivalare a limbii moderne respective ( ANEXA A) la școala de proveniență iar fișa eliberată de școală se va depune la înscrierea elevului în clasa a IX-a. 

(deoarece se folosește același formular - ANEXA A- și pentru biligv și pentru intensiv, cei care doresc echivalarea pentru intensiv  vor încercui cuvântul intensiv la completarea formularului)


Documentul/documentele scanate se vor arhiva într-un folder denumit: Nume Prenume_adm9_2020

(unde Nume Prenume se vor înlocui cu numele și toate prenumele elevului)


Unitatea școlară va lista și înregistra fiecare cerere primită și va răspunde fiecarui email continand cerere de echivalare cu confirmare de primire. 

Persoanele care nu au posibilitate de listare/trimitere pe email a cererii de echivalare se pot prezenta la Secretariatul CNLR după o programare prealabilă la telefon 0363/100438.

Rezultatele echivalării probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţii.


ANEXA A (cererea de echivalare a rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă) 

ANEXA B (cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională sau a distincțiilor la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă cu proba de limba modernă pentru bilingv)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ( ANEXA 4 la OMEC nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, ordin actualizat la 26 mai 2020)

Calendar probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

12.6.2020 Florentina Danci.