CNLR > Examene > 2020: Concursul la nivel județean pt. ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate

2020: Concursul la nivel județean pt. ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU SUSȚINEREA PROBEI SCRISE - REPARTIZARE ÎN SĂLI


În atenția candidațiilor:

1) Proba scrisă pentru concursul de suplinire organizat la nivel județean se desfășoară în data de 1.09.2020, începând cu orele 10, în corpul B ( Școala Gimnazială a Colegiului National "Liviu Rebreanu" Bistrita).
2) Accesul candidațiilor este permis în sala de concurs, între orele 9:00 și 9:30 ; candidații vor avea asupra lor masca de protecție.
3) După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depășit. Candidații necalificați au durata de redactare a lucrărilor este de 3 (trei) ore.
4) Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.
5) Candidații și supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărți, caiete, telefoane mobile sau mijloace de comunicare la distanță.
6) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea și semnează de predare.
7) Înscrierea numelui candidaților în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.
8) Candidații, care în timpul desfășurării probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmițând soluții cu privire la subiecte, sunt eliminați din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către supraveghetori sau membri comisiei de concurs. Aceiași măsură se aplică și pentru orice tentativă de fraudă.

15.10.2020 Florentina Danci.