CNLR > Proiecte şi programe > 2021, martie: Programul național „Școala după școală”

2021, martie: Programul național „Școala după școală”

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR:

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează şi asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală" este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar şi de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

(1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școală după școală", elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum şi elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate la alin. (2).
(2) Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școală după școală", prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
c) elevul are nevoie de ore remediile, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Detalii suplimentare în ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Părinții interesați vor depune cerere la Secretariat până în data de 3 martie 2021!

5.5.2021 Florentina Danci.