CNLR > Prezentare > Plan școlarizare > Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2021-2022

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2021-2022

Lista copiilor admiși la CNLR Bistrița după prima etapă de înscriere

Locuri libere după etapa I de înscriere la clasa pregătitoare


Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița:

Secția română:

- 2 clase învățământ tradițional *22 locuri / clasă = 44 locuri;        
- 1 clasă step-by-step * 22 locuri / clasă = 22 locuri;

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 22 locuri / clasă = 22 locuri.

 

 

Unitațile de învățământ și circumscripțiile școlare din Municipiul Bistrița pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Conținut dosar înscriere elev în clasa pregătitoare 2021-2022

Album foto - ŞCOALA PRIMARĂ 

În perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:

  • 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
  • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai - 10 septembrie):

  • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
  • 24 mai - 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 - 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

 


Ordinul de ministru nr. 3.473/10.03.2021 pentru aprobarea metodologiei de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere
Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

***

Fișa de înscriere pe pagina web dedicată: https://inscriere.edu.ro/
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar 

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

29.3.2022 Florentina Danci.