CNLR > Examene > 2022: Simulare evaluare națională - clasa a VIII-a

2022: Simulare evaluare națională - clasa a VIII-a

Calendar simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) 2022

4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)

5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)

6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)

14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

Informații organizatorice

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev și completarea colțului dreapta sus al broșurii.

În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.


O R D I N privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 - 2022

11.5.2022 Florentina Danci.