CNLR > Examene > 2022: Bacalaureat sesiunea iunie – iulie > 2022: Bacalaureat - probele de competențe lingvistice și digitale

2022: Bacalaureat - probele de competențe lingvistice și digitale

REZULTATE BACALAUREAT COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE 2022


Elevii vor avea obligatoriu asupra lor cartea de identitate și vor fi prezenți în sălile de așteptare cu o jumătate de oră înainte de ora la care au fost programați pentru probă.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.


Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

Proba A se desfășoară în clădirea școalii gimnaziale, la etajul II, în sălile 32, 33, 34 în perioada 6-8 iunie 2022.

Sala 31 și sala 35 sunt săli de așteptare pentru candidați.

Repartizare elevi pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A


Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba germană maternă - proba B

Proba B se desfășoară în clădirea școalii gimnaziale, la etajul II, în sala 33, în data de 8 iunie 2022.

Repartizare elevi pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare germană maternă - proba B


Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională - proba C

14 iunie - proba orală de limba engleză 

15 iunie - proba audio și proba scrisă (începe la ora 12:00, elevii vor fi prezenți în sălile de examen la ora 11:30)

16 iunie - proba orală de limba germană

Repartizare elevi pentru proba orală de evaluare a competențelor lingvistice (limba engleză oral în 14 iunie, limba germană oral în 16 iunie 2022 în Școala primară)

Repartizare elevi pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice audio și scris (15 iunie 2022 - în Corp B)

 

Proba de evaluare a competențelor digitale - proba D

8-9 iunie 2022 - proba începe la ora 13:00, elevii vor fi prezenți în săli la ora 12:30, durata probei este de 90 de minute.

Repartizare elevi pentru proba de evaluare a competențelor digitale - proba D

Proba are loc în 2 zile, 8 și 9 iunie, în 5 laboratoare: 3 laboratoare din școala gimnazială și 2 laboratoare din CDI (Biblioteca CNLR).

Săli de bagaje:

- pentru candidații repartizați în cele 2 laboratoare din CDI - sala special amenajată de la etajul I din CDI;

- pentru candidații repartizați în laboratoarele 38, 46, 49 - sala 30, la etajul II din școala gimnazială(corp B).

29.6.2022 Florentina Danci.