CNLR > Prezentare > Viziune și misiune

Viziune și misiune

În cei peste 100 de ani, la Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu" Bistriţa educația și formarea elevilor au fost înscrise în cele mai înalte coordonate de pregătire științifică și trăsături morale. Un număr impresionant dintre absolvenţii şi profesorii şcolii au devenit personalităţi de seamă ale culturii naţionale şi universale. În egală măsură, munca de zi cu zi a elevilor şi profesorilor a determinat identitatea şi evoluţia şcolii, construind în permanenţă dimensiunile sale esenţiale: RESPONSABILITATE, CALITATE ȘI PERFORMANŢĂ.

VIZIUNE 

Să formăm cetățeni care să facă față unei societăți într-o permanentă schimbare,  dezvoltându-le competențele cheie, prin cunoștințe solide în toate domeniile, deprinderi de viață ( cognitive, tehnice, de comunicare, antreprenoriale etc. ) și atitudini pozitive față de valorile lumii în care trăiesc. Tocmai de aceea, mottoul școlii este „SAPERE AUDE", înțeles nu doar îndrăznește să știi, ci mai ales îndrăznește să gândești autonom.

MISIUNE 

Misiunea Colegiului Național "Liviu Rebreanu" este de a asigura pregătirea elevilor pentru a putea oferi comunității cetăţeni activi şi eficienţi, capabili să se integreze în viaţa acesteia. Fiecare elev este sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte personalitatea astfel încât să aibă cele mai bune șanse de reușită socială și profesională.

 

 

 

 

10.10.2017 Florentina Danci.